Japan World Stamp Exhibition 2001 (With Tab)


C1835a-j


IssueJapan World Stamp Exhibition 2001 (With Tab)
First dayAugust 1 , 2001
value80 yen x 5
50 yen x 5
Quantity2,000,000 sheets
Designs"Mikaeri Bijin(Beauty Looking Back)"by Moronobu "Bidoro-wo fuku musume"
Utamaro
"Uchu Yugaeri"
by Kiyonaga
"Iwai Kumesaburo no Chiyo"
by kunimasa
"Ichikawa Komazo no Sasaki Ganryu" by Toyokuni
"Ootani Oniji no Edobe" by Sharaku "Iwai Hanshirou no Shigenoi" by Sharaku "Sakata hangoro no Fujikawa Mizuemon" by Sharaku "Segawa Kikunojo no Tanabe Bunzo Tsuma Oshizu" by Sharaku "Ichikawa Omezo no Yakko Ippei" by Sharaku
Size28.0 x 38.5 mm
PrintingPhotogravure in 6 colors
Sheet10 stamps ( 50yen x 5 + 80 yen x 5)
DesignerMorita Motoharu (public service designer)
Catalog No.C1835a-j
First Day of Issue PostmarkTokyo Central Post Office

Japanese Stamp Specialized Catalog (JSCA) & SAKURA Catalog numbers are adopted.


(Back to Menu)