1300th Anniversary of Nara Heijo-kyo Capital

C2074a C2074b C2074c C2074d
C2074e C2074f
C2074g C2074h C2074i C2074j


Issue1300th Anniversary of Nara Heijo-kyo Capital
First DayApril 23, 2010
Value80 yen x 10 , sheet of ten
Designs C2074aHeijo Palace
C2074bThe middle gate of Kasuga-taisha
C2074cTodai-ji Tanjyou shakabutsu ryuzou
C2074dSaidai-ji Aizen-myo-o zazou
C2074eKofuku-ji Tentoki zou
C2074f Ganko-ji Yakusi-nyorai ryuzou
C2074g Toshodai-ji Senjyu-kannon bosatsu ryuzou
C2074h Yakushi-ji Nikko bosatsu ryuzou
C2074i Daian-ji Tamonten zou
C2074j Shin-yakushi-ji Basara taisho zou
Sheet
PrintingOffset in 6 colors
Size 30.0 x 42.0mm, vertical
Sheet 10 stamps (2 x 5)

Japanese Stamp Specialized Catalog (JSCA) & SAKURA Catalog numbers are adopted.( Back to Menu )


(Small Notes for the issue)
Celebrating the 1300th anniversary of the transfer of the capital to Nara Heijo-kyo Capital in 2010, the stamps were issued to commemorate this anniversary. Ths stamps depict Heijo Palace and the cultural properties of Nara.