" Owara-KazenobonEMai" (Toyama)

R860a R860b R860c
R860d R860e

Issue " Owara-KazenobonEMai" (Toyama)
First Day August 21, 2015
Value ¥ 82 x 5
Sheet 10 stamps (2 x 5) Sheet
Designs R860a - Night Light
R860b - Lattice Door
R860c - Saotome Dancers
R860d - Limelight
R860e - Moonlight Night
Designer Iwata Choho (paper craft artist)
Printing : Offset in 5 colors
Size 22.5 x 33.0mm, vertical
Japanese Stamp Specialized Catalog (JSCA) & SAKURA Catalog numbers are adopted.

[Note on the Stamps]
"Owara-Kazenobon", the annual festival on September 1 to 3 for three days, is supposed to be an event to offer prayers and dancing for the safety in the typhoon season and abundant harvest. People dance the night away in the streets of Yatsuo with plaintive melodies of Chinese fiddle, elegant songs and three types of dance. The stamps depict the scenery of the festival.
Though the value is changed, they are re-issues of the stamps which were released as ¥ 80 stamps on July 2, 2007.


[Back to Menu]